Please install Flash® and turn on Javascript.

Nijmegen

strzalka informatie over Nijmegen

Nieuws from Nijmegen:

Nijmegen is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 161.675 inwoners (31 dec. 2008, bron: CBS) en is daarmee de grootste in de provincie en de tiende van Nederland.

De stad Nijmegen ligt grotendeels op de linkeroever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. Een deel van de gemeente ligt aan de overzijde van de rivier. Het betreft hier de zogenaamde Waalsprong, een recent geannexeerd gebied, waarin zich het dorp Lent en een deel van Oosterhout bevinden

Werken aan Nijmegen

Nijmegen is een prachtige, bruisende stad. Om dat zo te houden, en waar mogelijk te verbeteren, is en blijft er altijd werk te doen. Wonen, werken en recreëren stellen steeds nieuwe eisen aan de omgeving. Nijmegen is een moderne stad en ontwikkelt zich verder. Nijmegen is ook de oudste stad van Nederland en behoudt het goede.

De ruimte voor de verdere ontwikkeling is beperkt. En de belangen van verschillende Nijmegenaren zijn niet altijd hetzelfde. Hoe richten we de beperkte ruimte van Nijmegen zo goed mogelijk in? Hoe gebruiken we die ruimte optimaal? Hoe zorgen we ervoor dat afspraken en regels over het gebruik van de ruimte nageleefd worden?

Veelzijdig gebruik
Het oplossen van deze vragen vormt de missie van de Directie Grondgebied.
De ruimte in Nijmegen wordt zo gebruikt dat:

  • bewoners trots zijn op hun stad en wijk;
  • bedrijven en instellingen betrokken zijn;
  • bezoekers graag terugkomen.

In het dagelijks werk willen medewerkers van de directie resultaten boeken, een professionele houding hebben, integer zijn en vinden zij dat mensen het verschil maken.

Ontwikkeling van het inwonertal

Aan het begin van de 19e eeuw telde Nijmegen slechts een goede 10.000 inwoners. In 1875 was dit meer dan verdubbeld tot ongeveer 24.000 en tegen de eeuwwisseling was het inwonertal opgelopen tot 44.000. Dit zijn weliswaar geen spectaculaire aantallen als men naar de absolute cijfers kijkt, maar het is verhoudingsgewijs een verviervoudiging, in het laatste kwart van de 19e eeuw is de bevolking bijna verdubbeld.

Specialisten, planners, ondersteuners samen aan de slag

De Directie Grondgebied telt zes lijnafdelingen, een aantal stafbureaus en publieksloketten. Professionals met uiteenlopende achtergrond werken samen met het bestuur, met de burgers, met ondernemers en met anderen van binnen en buiten de gemeente aan concrete resultaten. Het Projectbureau leidt doorgaans de grote projecten. Deze gaan over nieuwbouw van woningen, kantoren en voorzieningen. Of de aanleg van een bedrijventerrein, een straat of een park. Of een opknapbeurt van een bestaande buurt, straat of plein.

De grote groei deed zich voor in de 20e eeuw. Vlak na de Eerste Wereldoorlog liep Nijmegen richting de 70.000 inwoners, een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog overschreed het reeds de 110.000 inwoners. De 150.000e inwoner werd in 1971 ingeschreven, maar door daling van de gezinsgrootte en gelijkblijvende woningvoorraad trad toen een stagnatie en zelfs bevolkingsdaling op (op 1 januari 1995 telt Nijmegen 147.561 inwoners en 65.020 woningen), die pas in opwaartse zin werd doorbroken bij de overgang naar de 21e eeuw, door grootschalige nieuwbouw ten noorden van de stad.

Zoals uit bovenstaande tabel valt op te maken groeit Nijmegen sindsdien langzaam maar gestaag verder. De gemeente Nijmegen verwacht dat in 2020 het inwoneraantal tussen 181.000 en 187.000 ligt.

bron: wikipedia.org | www.nijmegen.nl